skar

skar

våra tjänster

team

jobba hos oss

kontakt

  

 

 

I SKAR tar vi ett helhetsgrepp om fasadens alla aspekter. Vi samordnar fasadens estetiska, tekniska och praktiska funktioner till en performativ helhet, levererad i BIM. Våra kunder är fastighetsbolag, byggföretag, arkitektföretag samt tillverkare av fasadsystem.

Vi anlitas i …

… nyproduktion, där design-intentionen kräver projektering av en fasadexpert för att realiseras.

… ombyggnad/tillbyggnad/renovering, för projektering av ett ”face lift” i kombination med en grön omställning, när befintliga byggnader moderniseras för att attrahera en ny målgrupp, eller för att kommunicera fastighetsägarens eller hyresgästens varumärke.

Förutom själva ytterväggens gestaltning och uppbyggnad handlar SKARs insatser om kombinationer av adderade funktioner, t ex solavskärmning, inbrottsskydd, solpaneler eller solceller, profilskapande utsmyckning, skyltning, belysning, växtlighet och balkonger.

… produktutveckling av fasadsystem, som gestaltare och projektör åt tillverkare av fasadsystem.