skar

skar

våra tjänster

team

jobba hos oss

kontakt

  

 

 


Fasaden är den mest komplexa delen av en byggnad. Den har en mängd tekniska aspekter och är avgörande för byggnadens produktions- och driftekonomi. Samtidigt avgör den byggnadens attraktionskraft och fastighetsägarens image.

SKAR är ett fristående konsultbolag - obundet till system och leverantörer - med spetskompetens i gestaltning och projektering av fasader. I SKAR tar vi ett helhetsgrepp om fasadens alla aspekter. Vi samordnar fasadens estetiska, tekniska och praktiska funktioner till en performativ helhet, levererad i BIM.

SKAR bildades för att fylla det kompetensglapp mellan projektörer och systemleverantörer, som uppstått i och med att fasader blivit alltmer komplexa. Systemleverantörers expertis om den egna produkten kompletterar vi med kompetens i mötet med fasadens övriga system och komponenter.

Vi behärskar också fasadens kommersiella aspekter av estetik, identitet och property branding. Dessutom har vi spetskompetens i kundnyttan av BIM i projektering, upphandling och förvaltning.